Тъкани телени мрежи за сита
Тъкани телени мрежи за сита

Област на приложение

Тъканите телени мрежи за сита са предназначени за пресяване и разделяне на различни материали в зависимост от размерите. Използват се и за ограждения, предпазни решетки, клетки и боксове, декоративни елементи и други.

Основни параметри

Ситата отговарят на ISO 9044:1999 en и съответстват на форми A, B и C на DIN 4192. Могат да бъдат изработени от различни материали: ниско- и високовъглеродна стомана, хром-никел, месинг, мед и други. Диаметърът на телта е в границите от 0.6 до 6.0 mm. Размерите на отворите (квадратни или правоъгълни) са от 1.0 до 63.0 mm. Произвеждат се на рула с широчина до 1000 mm и на платна с широчина до 1800 mm и дължина до 4000 mm.

Основни видове сита с квадратен отвор

Форма АФорма A
Форма BФорма B
Форма CФорма C

Основни параметри на ситата

No.Размер
на отвора - w, mm
Диаметър
на телта - d, mm
1 1.00 0.4 - 0.6
2 2.00 0.6 - 1.4
3 3.00 0.6 - 1.6
4 3.60 0.6 - 1.8
5 4.00 0.8 - 2.0
6 5.00 0.8 - 2.0
7 6.30 1.0 - 2.5
8 7.00 1.0 - 2.5
9 8.00 1.2 - 3.0
10 10.00 1.2 - 3.6
11 12.50 1.4 - 3.6
12 14.00 1.6 - 4.0
13 16.00 1.6 - 4.0
14 18.00 2.0 - 4.0
15 20.00 2.0 - 5.0
16 22.40 2.0 - 5.0
17 25.00 2.5 - 6.0
18 28.00 2.5 - 6.0
19 32.00 3.0 - 6.0
20 36.00 3.0 - 6.0
21 40.00 3.6 - 6.0
22 45.00 3.6 - 6.0
23 50.00 4.0 - 6.0
24 63.00 4.0 - 6.0
Sara Wadner