Телени транспортни ленти

Област на приложение

Телените транспортни ленти се използват за пренасяне на материали през среда с ниска или висока температура, когато е необходимо въздух или течност да преминават през тях или когато са подложени на химическа или друга агресия. Намират приложение в хранително-вкусовата, стъкларската, дървообработващата, химическата, хартиената и други отрасли на промишлеността.

Конструкция на лентите

В зависимост от конструкцията лентите могат да бъдат: 
ТЛ1 - лента от леви и десни спирали и прави шарнири
ТЛ2 - лента от леви и десни спирали и нагънати шарнири
ТЛ3 - лента от десни спирали
ТЛ5 - лента от двойни десни спирали и прави шарнири
 
ТЛ1
ТЛ1
ТЛ3
ТЛ3
ТЛ2
ТЛ2
ТЛ5
ТЛ5

Параметри на лентите

За производство на лентите са необходими следните размери:
 
ТЛ1
за ТЛ1:
1 - диаметър на спиралите
2 - диаметър на шарнирите
3 - разстояние между шарнирите
4 - широчина на лентата
 
 
ТЛ3
за ТЛ3:
1 - диаметър на спиралите
2 - отвор между спиралите 
3 - широчина на лентата
ТЛ2
за ТЛ2:
1 - диаметър на спиралите
2 - диаметър на шарнирите
3 - разстояние между шарнирите
4 - стъпка на спиралите
5 - широчина на лентата
 
ТЛ5
за ТЛ5:
1 - диаметър на спиралите
2 - диаметър на шарнирите
3 - разстояние между шарнирите
4 - стъпка между спиралите
5 - широчина на лентата
 

Краища на лентите

Различните начини за оформяне на страничните краища на лентите са показани на следващите фигури:
 
ЗакопчаниЗакопчани
Завити Завити
ЗаварениЗаварени
Sara Wadner