За фирмата

Фирма ТОСИТА е основана през 1988 г., като частна фирма специализирана в производство на тъкани телени мрежи за сита, с квадратни и правоъгълни отвори от въглеродна, хром-никелова стомана, месинг и други. Те намират широко приложение в строителството, минната промишленост, животновъдството, машиностроението, химическата промишленост и други.

Впоследствие гамата на произвежданите изделия се разширява, като се увеличава асортиментът от предлагани сита, както и с производството на телени транспортни ленти, заварени мрежи, разтеглени мрежи и други изделия, които намират широко приложение в строителството, дървообрвботващата, стъкларската, хранително-вкусовата и други отрасли на промишленоста. На базата на мрежите за сита, заварените и разтеглените мрежи се изработват различни оградни пана, предпазни решетки, витражи и други.

През 1996 г., фирмата е преобразувана в акционерно дружество. Продукцията на фирмата намира добър пазар както в страната, така и в Гърция, Македония, Румъния и други страни.

Седалището на фирмата е в гр. Русе, а производството в гр. Сливо поле, на 15 км. от Русе. Фирмата разполага с производствена база от 1600 кв, метра закрита площ.

Политика на фирмата е установяване на дългосрочни връзки с клиентите, добро и лоялно сътрудничество, както и търсене на нови партньори и пазари.

Sara Wadner