Тосита

Тосита | Производство на тъкани телени мрежи за сита, телени транспортни ленти, заварени мрежи, разтеглени мрежи, оградни пана и врати, предпазни решетки, витражи и други.

Тосита АД e специализирана в производство на тъкани телени мрежи за сита с квадратни и правоъгълни отвори, телени транспортни ленти, заварени мрежи, разтеглени мрежи, оградни пана и врати, предпазни решетки, витражи и други.

Продуктите на фирмата намират широко приложение в строителството, минната промишленост, животновъдството, машиностроенето и химическата промишленост.

Продукцията на фирмата намира добър пазар както в страната, така и в Гърция, Македония, Румъния и други държави.

Тосита background image