Продукти

Тосита - продукти

Основните произвеждани изделия са тъканите мрежи за сита, електрозаварени и разтеглени мрежи и телени транспортни ленти. На тази база се изработват различни видове оградни пана и врати, предпазни решетки, витражи и други изделия. Използват се различни видове тел и ламарина: ниско и високовъглеродни стомани, неръждаема стомана, мед, месинг, алуминий и други, с диаметър на тела от 0,6 до 6,0 мм и дебелина на ламарината от 0,5 до 1,5 мм.

Намират широко приложение в строителството и различни отрасли на промишлеността. Използват се за производство на клетки, бокспалети, мебели, парапети, като облицовачен материал и други.

Тосита продукти

Тосита background image