Телени транспортни ленти

Тосита - Телени транспортни ленти

Област на приложение

Телените транспортни ленти се използват за пренасяне на материали през среда с ниска или висока температура, когато е необходимо въздух или течност да преминават през тях или когато са подложени на химическа или друга агресия. Намират приложение в хранително-вкусовата, стъкларската, дървообработващата, химическата, хартиената и други отрасли на промишлеността.

Конструкция на лентите

В зависимост от конструкцията лентите могат да бъдат: 
ТЛ1 - лента от леви и десни спирали и прави шарнири
ТЛ2 - лента от леви и десни спирали и нагънати шарнири
ТЛ3 - лента от десни спирали
ТЛ5 - лента от двойни десни спирали и прави шарнири
ТЛ1
ТЛ2
ТЛ3
ТЛ5

Параметри на лентите

За производство на лентите са необходими следните размери:
за ТЛ1:
1 – диаметър на спиралите
2 – диаметър на шарнирите
3 – разстояние между шарнирите
4 – широчина на лентата
за ТЛ2:
1 – диаметър на спиралите
2 – диаметър на шарнирите
3 – разстояние между шарнирите
4 – стъпка на спиралите
5 – широчина на лентата
за ТЛ3:
1 – диаметър на спиралите
2 – отвор между спиралите 
3 – широчина на лентата
за ТЛ5:
1 – диаметър на спиралите
2 – диаметър на шарнирите
3 – разстояние между шарнирите
4 – стъпка между спиралите
5 – широчина на лентата

Краища на лентите

Различните начини за оформяне на страничните краища на лентите са показани на следващите фигури:

Закопчани
Завити
Заварени

Галерия Телени транспортни ленти

Тосита background image